Kontakt:

AS KUMA
Pärnu tn 57, 72712 Paide
E-post kuma@kuma.ee
Telefon 38 38 800
Kuma raadio peatoimetaja Mati Palmet
E-post mati@kuma.ee
Tasuline telefon 9002848, kõnehind 2 €

Tehnilise Järelvalve Amet – veebilink
Telefon: 667 2000
E-post info@tja.ee

Külasta Kuma raadio kodulehte kuma.fm klikkides pildil.

kumaraadio